Sportovní rybolov Ostrava

Sportovní rybolov Ostrava

Za rybami a rybařením i v Ostravě

Za svými úlovky se můžete vydat i do Ostravy a nejbližšího okolí. Naleznete tu i lokality, které vám mohou vyhovovat po stránce sportovního rybářství, ale i turistické. Místní rybníky a rybářské revíry oplývají množstvím vydatných řek, které vám nabídnou nespočet ryb pro vaši zábavu. Chyťte si tu svou a pořádně si užijte sport, jenž vás naplňuje.

Ostravské území – Rybí království

Na území Slezska si můžete vybrat z  mnoho míst, které jsou proslaveny lovem ryb. Sportovní a rekreační rybaření je  nejčastější v povodí řek Olše, Odry, Bečvy a také Moravy.  O kvalitní ryby pečuje více než 100letá tradice místních rybářů a ČRS. Většina zdejších revírů se dělí na pstruhové a mimo pstruhové revíry. V pstruhových naleznete pstruha obecného, duhového a také lipana, jejich výskyt je rozšířen především v úsecích Ostravice, Moravice a Bečvy. V mimo pstruhových oblastí jsou to pak štiky, kapři, sumci, okouni a další. Toto zaměření je upřednostňováno v okolí řek Odry, Opavy, Olše a Moravy.

Pár slov o revírech

Jedním z revírů Ostravy je Harta. Tato nádrž spadá pod ČRS a řadí se do oblasti mimo pstruhové. Celý revír je tvořen nádrží na řece Moravě, přítoku Opavy a Odry. Můžete si tady v klidu ulovit své kousky z plavidla, skvělou zprávou je fakt, že můžete používat živé nástrahy. Pokud vlastníte hlubinnou přívlač, můžete jí zde ve vyznačených místech použít. Svoje sportovní rybaření si  můžete užívat na více než 900 hektarech.

Rybníky

Dejte pozor, některé přítoky jsou zde chráněnou rybí oblastí, proto byste měli hlídat, kde rybaříte a sledovat dané tabule a upozornění. Přítoky nádrže Moravice, Černý  a Kočovský potok nejsou součástí výše uvedeného revíru. Roční povolenka  vyjde přibližně na 1300Kč.  Vybírat můžete hned z několika  typů a  to denní nebo týdenní. Na  celý den povolení vychází  na 180Kč.

Vyrazte si  chytit  rybí úlovky také  do Ostravy.